Tagged: fotoğraf

0

Batlama Deresi 1900, Kérassunde

Giresun ilinde yer alan, Bektaş yaylasından doğup Giresun içinden Karadenize dökülen 40 km. uzunluğundaki Batlama deresi sadece dere olarak değil güzergahı boyunca 3 adet...

0

Tekniğin Olanakları ile Sanat Üretimi

Ondokuzuncu Yüzyıl’ın akışı boyunca resim ve fotoğraf sa­natları arasında baş gösteren, birbirlerinin ürünlerinin sanat de­ğerini konu alan tartışma, bugün amaçsız ve bulanıkmış gibi gö­zükmektedir....

0

Walter Benjamin, Pasajlar: Sanat Yapıtı 4

 IV Sanat yapıtının biriciklik niteliği ile, geleneğin bağlamı içersinde yerleşikliği arasında özdeşlik bulunmaktadır. Bu gele­nek ise alabildiğine canlı, olağanüstü değişken bir şeydir. Örne­ğin antik...